Besluit tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater, aan fruitteeltbedrijf Van Schip te Tolkamer, voor het beregenen van gewassen ter voorkoming van hitteschade en nachtvorstschade

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

Om:

 

 • -

  Per direct een tijdelijke ontheffing te verlenen van het verbod tot het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad, jaargang 2020 nummer 6149, op 10 juni 2020;

 • -

  De ontheffing te verlenen voor een periode van 1 jaar, gerekend vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit.

Gelet op:

 • -

  In verband met de extreme droogte van 2020 en de negatieve gevolgen hiervan op de waterkwaliteiten verdrogingsgevoelige natuur, is onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld;

 • -

  Het Skippymeer wordt gevoed door grondwater en staat niet in verbinding met het watersysteem in beheer van Waterschap Rijn en IJssel;

 • -

  Door het toepassen van maatwerk heeft de onttrekking geen negatieve effecten op de omgeving en de ecologie.

De ontheffing wordt verleend onder voorwaarden dat:

 • -

  De onttrekking vooraf is besproken en goedgekeurd door het waterschap;

 • -

  De onttrekking enkel wordt gebruikt ter voorkoming van hitteschade en nachtvorstschade;

 • -

  De onttrekking vindt plaats uit het Skippymeer, waarbij niet verder onttrokken mag worden dan tot de gemiddeld laagste grondwaterstand 9.1 m. +NAP.

   

Doetinchem, 11 augustus 2020

 

Het college van dijkgraaf en heemraden,

 

drs. C. Roos drs. secretaris-directeur

H.Th.M. Pieper dijkgraaf

Naar boven