Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 9133Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 10 augustus 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van werkzaamheden aan een beluchtingstank ter plaatse van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Clingeweg 5 in Hulst.