Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 822Plannen | overigVaststelling Beleidskader VTH 2020 - 2022 Waterschap Limburg

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat het in zijn vergadering van 17 december 2019 het Beleidskader VTH 2020 - 2022 heeft vastgesteld. Gelijktijdig is het Nalevingsbeleid (vastgesteld december 2015) van het Waterschap Limburg ingetrokken. Tegen dit besluit kan geen rechtsmiddel worden ingesteld. U kunt dit beleidskader inzien in de linkerkolom bij deze bekendmaking onder externe bijlagen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf