Intrekken Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater waterschap Aa en Maas

Op grond van artikel 3.13 Keur waterschap Aa en Maas 2015 is het bestuur bevoegd een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te trekken.

 

In overweging nemende dat:

Door de neerslag van de afgelopen periode zijn de meeste waterlopen in het beheergebied van Aa en Maas weer watervoerend en zijn de peilen hersteld en normaal voor de tijd van het jaar.

 

Gelet op artikel 3.13 lid 1 van de Keur waterschap Aa en Maas 2015;

 

BESLUIT:

Met ingang van 24 januari 2020 tot het intrekken van het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het beheergebied van Aa en Maas.

 

’s-Hertogenbosch, 21 januari 2020.

Naar boven