Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 7156Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit watervergunning – Deltaplein en Kijkduinsetraat, gemeente Den Haag.

 

2020-007267

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om een vergunning te verlenen voor het aanleggen van de ondergrondse entree en fietsenstalling onder het Deltaplein en de Kijkduinsestraat, in de zeewering te Kijkduin

Het ontwerpbesluit kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de teamleider Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.