Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 6963Overige overheidsinformatieBekendmaking definitief projectplan Wateroverlast maatregelen Zuid-Beveland

Het algemeen bestuur heeft op 17 juni 2020 het projectplan Wateroverlast maatregelen Zuid-Beveland vastgesteld.

Achtergrond

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met waterschap Scheldestromen aan het verminderen van wateroverlast en waterschaarste in het gebied Bath Oost. Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft ingestemd met het projectplan Waterwet ‘Wateroverlast maatregelen Zuid-Beveland’ om hiervoor maatregelen te nemen. De maatregelen zijn het verbreden en herstellen van watergangen. Ook worden duikers, betonnen buizen die sloten met elkaar verbinden, verlaagd om meer water af te kunnen voeren en de kans op wateroverlast te verkleinen. Daarnaast worden er twee stuwen geplaatst in bestaande waterlopen om water langer vast te houden bij droogte. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Plan inzien en instellen van beroep

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, de heer Marvin Antens via telefoonnummer 076 564 10 00 of via m.antens@brabantsedelta.nl.