Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 6919Beschikkingen | afhandelingGramsbergen, aanbrengen drijvende steiger waterloop WL07880

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Roeivereniging Salland te Gramsbergen voor het aanbrengen en hebben van een drijvende steiger op de rechter oever van waterloop WL07880 (Overijsselse Vecht) te Holtheme, afvoervak AV19501 (Overijsselse Vecht), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gramsbergen, sectie L, nummer 141 nabij de Duitse grens te Holtheme.

De vergunning te verlenen voor het zomerseizoen 2020.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

Ter inzage

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2028309.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 23 juni 2020