Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 6880Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Projectplan ‘Verbreding en NVO Meijevliet’ vastgesteld

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 16 juni 2020 het projectplan voor het project ‘Verbreding en NVO Meijevliet’ heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft van 13 april 2020 tot en met 22 mei 2020 ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan.

­

Stukken inzien 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/noord/nieuws-bodegraven/start-inspraak-0/

­

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. 030-634 5837 of via de e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl

 

­Houten, 24 juni 2020