Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 676Overige besluiten van algemene strekkingBesluit Mandaat, volmacht en machtiging waterschap Scheldestromen 2020

Het waterschap heeft op 17 december 2019 een nieuw besluit Mandaat, volmacht en machtiging vastgesteld. De nieuwe mandaten, volmachten en machtigingen zijn in de bijlagen van dit bericht te raadplegen. Deze documenten zijn ook te raadplegen op de website van het waterschap,

www.scheldestromen.nl/mandaat .