Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2019 Waterschap Rijn en IJssel

Met ingang van maandag 22 juni 2020 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2019, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2020.

 

De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

 

Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 369.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven