Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 6749Beschikkingen | afhandelingAlmelo, verbouwen buitenberging en verwijderen aanbouw langs waterloop WL01256

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

G. Wissink te Almelo vergunning te verlenen voor het verbouwen en hebben van een tweetal buitenbergingen op de rechteroever op een afstand van circa 2 meter uit de boveninsteek en over een lengte van 5 meter en het verwijderen van een aanbouw langs de waterloop WL01256 afvoervak AV02053, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Almelo, sectie B, nummers 11455, 11456 en 11953.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

Ter inzage

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2028263.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 18 juni 2020