Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 6423Overige besluiten van algemene strekkingBeweidingsverbod waterkeringen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt bekend dat het, ter voorkoming van schade aan waterkeringen, met ingang van maandag 15 juni 2020, om 12:00 uur, een beweidingsverbod instelt voor een aantal waterkeringen in het beheergebied van het waterschap.

Het beweidingsverbod geldt voor de volgende waterkeringen:

 • -

  de primaire waterkering langs de IJssel, vanaf Deventer (Schipbeek) tot Zwolle (Spooldersluis);

 • -

  de primaire waterkeringen langs de Vechtdijken: ten zuiden van de Vecht vanaf de N348 tot Westerveld en ten noorden van de Vecht vanaf de N348 tot de molen ‘de Zwaluw’ in Hasselt;

 • -

  de regionale waterkering rond Hessum;

 • -

  de regionale waterkeringen langs Soestwetering, Nieuwe Wetering en Almelose Kanaal.

Deze waterkeringen staan op de legger en zijn te raadplegen via https://www.wdodelta.nl/keur-en-legger (zie daarop de link ‘Van voormalig Waterschap Groot Salland’).

Het verbod wordt ingesteld op basis van artikel 3.2, aanhef en onderdeel e van de Algemene regels bij de Keur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het verbod geldt ook voor houders van een Keurontheffing voor beweiding en pachters van het waterschap.

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken. Wijziging of intrekking van het verbod maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Doel van het verbod is om schade aan waterkeringen te voorkomen. Door de droogte is de grasmat op de waterkeringen achteruit gegaan, verdere beweiding kan tot aanzienlijke schade leiden. Het waterschap zal toezien op de naleving van het beweidingsverbod.

Voor meer informatie over het beweidingsverbod kunt u contact opnemen met het waterschap: 088-2331200.

Kijk voor de actuele informatie over droogte op onze website: www.wdodelta.nl 

Zwolle, 12 juni 2020