Verbod op onttrekken van oppervlaktewater en grondwater in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Besluit tot het instellen van een algeheel verbod tot het onttrekken van water uit alle oppervlaktewaterlichamen en het onttrekken van grondwater in twee gebieden, inclusief de bijbehorende zones, voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur, te weten Stelkampsveld (Borculo) en De Zumpe (Doetinchem).

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

Overwegende:

 

 • 1.

  Het huidige neerslag tekort en de verwachte aanhoudende droogte;

 • 2.

  De negatieve effecten hiervan op de waterkwaliteit en de grond- en oppervlaktewaterstanden;

 • 3.

  Het risico op onomkeerbare schade aan de natuur bij dalende grondwaterstanden.

Gelet op artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT TOT:

 • 1.

  Het instellen van een algeheel verbod tot het onttrekken van water uit alle oppervlaktewaterlichamen binnen het gehele beheersgebied.

 • 2.

  Met uitzondering van en onder de voorwaarde dat een geldige vergunning is afgegeven en er voldoende water stroomt over de benedenstrooms gelegen stuw, het onttrekken van oppervlaktewater voor:

  • 1.

   Instandhouding objecten van cultuurhistorische waarde;

  • 2.

   Vitens N.V. ten behoeve van bevloeiingsvelden;

  • 3.

   IJsverenigingen voor het onder laten lopen van schaatsbanen.

 • 1.

  Het instellen van een algeheel verbod voor het onttrekken van grondwater in twee gebieden, inclusief de bijbehorende beschermingszones, voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur, te weten Stelkampsveld en De Zumpe (conform kaarten bijlage I en II).

 • 2.

  Met uitzondering van en onder de voorwaarde dat een geldige vergunning is verleend of melding is bevestigd, het onttrekken van grondwater voor:

  • 1.

   Veedrenking;

  • 2.

   Kleine onttrekkingen voor menselijke consumptie;

  • 3.

   Instandhouding objecten van cultuurhistorische waarde.

Dit besluit treedt in werking met ingang vanaf woensdag 10 juni 2020 om 12.00 uur en geldt voor onbepaalde tijd.

Extra toezicht

De onttrekkingsverboden gelden voor een ieder, ook voor degenen die in bezit zijn van een geldige vergunning of bevestiging melding voor het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater in de betreffende gebieden. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Bij overtreding van het verbod zal direct handhavend opgetreden worden.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl/droogte. Hier vindt u veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Ook kunt u een viewer raadplegen waarop de grenzen van de onttrekkingsverboden zijn aangegeven.

Naar boven