Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 6042Overige besluiten van algemene strekkingZesde besluit droogte 2020: instellen van onttrekkingsverbod oppervlaktewater

 

 

Onvoldoende afvoer

Uit analyse van metingen van het waterschap blijkt dat sprake is van waterschaarste in:

  • Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)

Dit stroomgebied voert namelijk geen of niet voldoende water meer af. Daarbij is in het veld geconstateerd dat zijbeken zoals de kleine beek al zijn drooggevallen.In dit gebied is 25 mei al een verbod op beregening voor grasland ingesteld.

 

Onvoldoende neerslag

Uit analyse van de weersvoorspellingen blijkt dat geen of onvoldoende neerslag wordt verwacht. Herstel van de waterschaarste is op korte termijn niet aan de orde.

 

Voorkomen van schade

Om schadelijke gevolgen voor het watersysteem zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken kan het dagelijks bestuur besluiten tot een onttrekkingsverbod op grond van artikel 3.13 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015.

 

Besluit

Een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen wordt ingesteld voor (figuur 1):

  • Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf) nummer 8

 

 

Breda, 3 juni 2020.

Namens het dagelijks bestuur,

Manager Bedienen

M.M. Laguzzi

Bijlage

 

Figuur 1 gebieden met een onttrekkingsverbod na ingang van dit besluit