Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 581Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Torenvalkstraat 11 te Fijnaart.

Aanvraag ontvangen op 16 januari 2020 met registratienummer WBD20-00354 voor het uitbreiden van een woning in beschermingszone/talud van een a-water ter hoogte van Torenvalkstraat 11 te Fijnaart.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 22 januari 2020