Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 5760Overige besluiten van algemene strekkingVerbod op onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied

Het dagelijks bestuur heeft besloten tot het instellen van een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen met ingang van 29 mei 2020 tot een nader te bepalen tijdstip.

Gezien de droogte en de behoefte om oppervlaktewater te onttrekken voor bijvoorbeeld beregening van gewassen, is geconstateerd dat met tankauto’s oppervlaktewater wordt onttrokken aan openbare vijvers in stedelijk gebied. Door het veelvuldig onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied zal de waterkwaliteit aanzienlijk verslechteren en de kans op uiteindelijke droogval en massale vissterfte toenemen.

Gelet op het voorgaande en de weersvoorspellingen is het met ingang van 29 mei 2020 verboden oppervlaktewater te onttrekken uit openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen die zijn weergegeven op de bij dit verbod behorende kaart.

Deze kaart treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en is daar te downloaden.

De kaart is ook digitaal in te zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: www.vechtstromen.nl/terinzage, en via de link: https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e0a7bc15329540cfa4047693c6fe7843.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid om dit verbod in te stellen.

Zodra de omstandigheden dit toelaten wordt het verbod weer ingetrokken.

Extra toezicht

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap:www.vechtstromen.nl.