Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 5708Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Oostdijk 18 te Willemstad.

Aanvraag is ontvangen op 24 mei 2020 met registratienummer 0652300783 voor het vervangen van een brug over een a-water en vervangen van een waterkering in een b-water ter hoogte van Oostdijk 18 te Willemstad in de zonering van de primaire waterkering P18.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 27 mei 2020