Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5593Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het kruisen van een duikerconstructie met een cai-kabel, Mississippi 3 in Nieuwerkerk aan den IJssel

(D2020-05-002295, 20 mei 2020) het bovenlangs kruisen van een duikerconstructie met een cai-kabel van een overige watergang ter plaatse van Mississippi 3 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.