Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5583Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het aanbrengen van kabels, kruising Hoefweg met de Heulslootweg in Bleiswijk

(D2020-05-002110, 20 mei 2020) Het in een bestaande mantelbuis, dijk- en hoofdwatergang kruisend aanbrengen van elektriciteitkabels ter hoogte van de kruising Hoefweg met de Heulslootweg in Bleiswijk.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.