Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5545Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het leggen van kabels, Lumenlaan en de Zoetermeerselaan in Bleiswijk

(D2020-05-001833, 19 mei 2020) Het leggen van kabels in een waterscheiding ter plaatse van de Lumenlaan en de Zoetermeerselaan in Bleiswijk.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.