Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5416Beschikkingen | afhandelingWijziging verleende watervergunning tijdelijk aanpassen waterhuishouding, Hoofdweg en omgeving in gemeente Rotterdam.

(D2020-05-001684, 15 mei 2020) De vergunning is verleend voor het tijdelijk aanpassen van de waterhuishouding ter plaatse van de Hoofdweg en in de nabijheid daarvan in de gemeente Rotterdam. De wijziging heeft betrekking op het aanbrengen van twee duikers van 315 mm en twee putten in een duikerverbinding.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.