Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5409Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor diverse werkzaamheden, Bergse Linker Rottekade in Rotterdam en Rottekade in Lansingerland.

(D2020-05-001100, 15 mei 2020) het aanbrengen van twee inlaten en twee overstortconstructies, het verwijderen van duikers en het gedeeltelijk dempen van de tussenboezems en een overige watergang in de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkringen van de Rotte en de tussenboezems ter plaatse van de Bergse Linker Rottekade te Rotterdam en de Rottekade te Lansingerland.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen