Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5330Beschikkingen | afhandelingVerleende wijzing watervergunning diverse werkzaamheden, Lage Bergsche Bos in Bergschenhoek.

(D2020-05-001376, 20 mei 2020) het graven van 45.880 m2 aanvullende waterberging door het verbreden van watergangen, graven van waterpartijen en het aanbrengen en hebben van meerdere duikerverbindingen op diverse locaties in en nabij het Lage Bergsche Bos in Bergschenhoek. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het project 'Aanleg verbindingsweg A13 - A16'. De wijziging heeft betrekking op het hebben van natuurvriendelijke oevers en waterpartijen ter plaatse van "Eiland Rotta" in de gemeente Lansingerland

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen