Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 5233Beschikkingen | afhandelingAlmelo, aanbrengen vlaggenmasten en paaltjes langs waterloop WL01266

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Voskamp Exploitatie BV te Almelo voor het aanbrengen en hebben van vlaggenmasten en paaltjes langs de rechteroever van waterloop WL01266 (op minimaal 2.3 meter uit de insteek). afvoervak AV05055, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie N, nummer 364, 4822 en 5265.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

Ter inzage

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2027659.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 13 mei 2020