Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 5231Beschikkingen | afhandelingDeurningen, aanbrengen gronddam met duiker in waterloop WL01051 en aanbrengen rijbak met omheining langs waterloop WL01051

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

M. Meenderink te Deurningen voor:

  • 1.

    het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker ter lengte van maximaal 77 meter in waterloop WL01051 (Pentropswatergang, afvoervak AV05193).

  • 2.

    het aanbrengen en hebben van een rijbak met omheining (voor zover deze zich bevindt binnen de beschermde zone van waterloop WL01051.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

Ter inzage

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2027195.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 13 mei 2020