Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5146Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het plaatsen van een beschoeiing, IJsseldijk-Noord 196 in Ouderkerk aan den IJssel

(D2020-05-000589, 11 mei 2020) Het plaatsen van een beschoeiing in een overige watergang en binnen de zonering van de primaire waterkering ter plaatse van IJsseldijk-Noord 196 in Ouderkerk aan den IJssel.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.