Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5118Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het bouwen van een woning, IJsselmaere in Nieuwerkerk aan den IJssel

(D2020-05-000659, 8 mei 2020) Het bouwen en behouden van een woning binnen de beschermingszone van een primaire waterkering, op kavel 14 van het project IJsselmaere in Nieuwerkerk aan den IJssel

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.