Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 5108Beschikkingen | afhandelingWijziging watervergunning voor het aanbrengen van een duikerverbinding en dempen van twee watergangen, Oost Ringdijk 3a in Moordrecht

(D2020-05-000711, 8 mei 2020) Het tijdelijk dempen van vijf overige watergangen ter plaatse van de Ambachtweg 32 in Moordrecht. De wijziging heeft betrekking op het aanbrengen en hebben van duikerverbinding in een bestaande dam die ligt in een overige watergang ter plaatse van Oost Ringdijk 3a in Moordrecht en het tijdelijk dempen van twee overige watergangen.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.