Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 4911Plannen | overigJaarverslaggeving 2019 waterschap Scheldestromen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de jaarverslaggeving 2019 met ingang van 7 mei 2020 gedurende 14 dagen is in te zien.

U kunt het ontwerp inzien bij de recepties in de hoofdkantoren van het waterschap, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Gelieve de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Corona virus in acht te nemen bij het betreden van één van de hoofdkantoren.

De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 28 mei 2020.

Een exemplaar van de jaarverslaggeving 2019 is te downloaden op www.scheldestromen.nl.

Middelburg, 5 mei 2020

Het dagelijkse bestuur van waterschap Scheldestromen