Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 4758Overige overheidsinformatieVergadering algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta 20 mei 2020

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend: dat de volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur digitaal plaatsvindt op woensdag 20 mei 2020 van 19.30 tot 22.00 uur.

De vergadering is digitaal te volgen via https://wbd.notubiz.nl/live 

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta verklaart, dat de Jaarstukken 2019 ingevolge artikel 100 van de Waterschapswet, vanaf 6 mei 2020 bij de receptie van waterschap Brabantse Delta ter inzage voor belanghebbenden ligt.

 

Alle overige vergaderstukken liggen van 6 mei tot en met 20 mei 2020 ter inzage op het Hof van Bouvigne (Bouvignelaan 5 te Breda). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

De volledige agenda en bijbehorende vergaderstukken zijn ook in te zien op en te downloaden van de website www.brabantsedelta.nl/vergaderstukken. Het reglement van orde staat toe dat toehoorders gebruik kunnen maken van hun spreekrecht over algemene waterschapszaken of onderwerpen die op de agenda staan. Een verzoek om van het spreekrecht gebruik te maken moet voor het begin van de vergadering gemeld worden bij de secretaris directeur via e.pompe@brabantsedelta.nl onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren. De inspreker wordt uitgenodigd om digitaal tijdens deze vergadering het woord te doen.

 

Breda, 6 mei 2020

De secretaris-directeur,

dr. A.J.M. Meuleman