HAS2019_Z10784 Avebe

 

Aan Coöperatieve Avebe U.A. te Veendam is een watervergunning verleend voor:

  • 1.

    het lozen van afvalwater op het Mussel Aa Kanaal

  • 2.

    het onttrekken van oppervlaktewater uit het Stadsmusselkanaal

 

Er zijn 3 adviezen ontvangen met betrekking tot de ontwerpbeschikking. Deze adviezen hebben geen aanleiding gegeven tot een inhoudelijke wijziging van de voorschriften in deze vergunning.

Terinzagelegging

De watervergunning en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage van 27 april 2020 tot en met 7 juni 2020 bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

Naar boven