Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2020, 4168Overige overheidsinformatieAdvertentie: Digitale AV-vergaderingen 21 en 28 april

Door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus zijn de vergaderingen van ons algemeen bestuur (Algemene Vergadering) in maart uitgesteld. Digitale besluitvorming was juridisch niet mogelijk. Inmiddels is een tijdelijke spoedwet Digitale besluitvorming voor decentrale overheden aangenomen. Met deze wet kan de Algemene Vergadering via een digitale vergadering rechtsgeldig besluiten nemen. Daarom hierbij onze aankondiging van de openbare digitale bestuursvergaderingen van 21 en 28 april 2020.

 

Kijk op onze website www.zuiderzeeland.nl/vergaderstukken voor meer informatie en de exacte begintijden. U kunt de vergaderingen volgen via: www.zuiderzeeland.nl/livestream

 

Op de agenda van 21 april (starttijd 13.30 uur) staat o.a.:

 • 1.

  Informatiestrategie (beeldvormend)

 • 2.

  De Algemene Vergadering wordt meegenomen in de uitdagingen voor het informatiedomein en de evaluatie van de informatiestrategie 2017-2020. Verder komen verschillende scenario’s en aandachtsgebieden voor de nieuwe strategie 2021-2025 aan bod.

Op de agenda van 28 april (starttijd, zie website) staat o.a.:

 • 1.

  Maximaal benutten Ephyra® AWZI Tollebeek (besluitvormend)

 • 2.

  Bij het vergisten van het slib door Ephyra® op afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Tollebeek ontstaat biogas. Dit biogas kan op verschillende manieren worden benut. Voor de specifieke situatie op AWZI Tollebeek is het voorstel om het extra biogas te benutten voor extra warmtekrachtkoppeling capaciteit.

Spreekrecht voor iedereen

Tijdens deze vergadering kunnen inwoners gebruikmaken van het spreekrecht. Kijk hiervoor op www.zuiderzeeland.nl/spreekrecht.

 

Stukken ter inzage

De agenda en vergaderstukken zijn een week voor de vergadering te bekijken op: www.zuiderzeeland.nl/vergaderstukken.