Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2020, 3907Overige besluiten van algemene strekkingRectificatie vaststelling projectplan Waterwet “realisatie ecologische verbindingszone Wadenoijen” Waterschap Rivierenland

Op 6 april 2020 is in het Waterschapsblad, met nummer 2020, 3550, de vaststelling van het projectplan Waterwet “realisatie ecologische verbindingszone Wadenoijen” Waterschap Rivierenland bekendgemaakt.

 

Abusievelijk is vermeld dat het projectplan in werking treedt op 3 april 2020 en dat het projectplan met bijlage ter inzage ligt van vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020. Met deze rectificatie wordt de omissie hersteld.

 

Het projectplan treedt in werking op 7 april 2020 en de termijn van terinzagelegging loopt van dinsdag 7 april 2020 tot en met maandag 18 mei 2020.