Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 3545Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking ontwerp-projectplan Kadeverbetering Voorweg/Wilsveen Fase 1 te Zoetermeer

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Kadeverbetering Voorweg/Wilsveen Fase 1 vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft geconstateerd dat de regionale waterkering langs de Wilsveen/Voorweg in Zoetermeer verbeterd moet worden. Dit betekent dat de deze waterkering zo ingericht en beheerd moet worden dat voldaan wordt aan de in de provinciale verordening vastgelegde veiligheidsnorm.

Het ontwerp-projectplan kan vanaf 6 april 2020 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking worden ingezien. Normaliter kunnen het ontwerp-projectplan en bijbehorende stukken ook op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren worden ingezien. In verband met de coronacrisis is het kantoor van Rijnland echter tot nader order gesloten. Indien u aanvullende informatie over de voorgenomen kadeverbetering wenst, kunt u via het telefoonnummer van Rijnland (071-3063063) contact zoeken met dhr. A. Boogaard via 06-50034999.

Belanghebbenden kunnen vanaf 6 april 2020 gedurende 6 weken hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 20.026973 en onderwerp: ´zienswijze Kadeverbetering Voorweg/Wilsveen Fase 1´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

 

Leiden,6 april 2020