Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 3403Beschikkingen | afhandelingDenekamp, diverse werkzaamheden WL00478 (afvoerbuizen, lichtmasten en rijbaan)

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van de gemeente Dinkelland voor:

 • 1.

  het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis met een diameter van 0.5 meter in de rechteroever van de waterloop WL00478, ter plaatse van het perceel/de percelen kadastraal bekend gemeente Denekamp, sectie P, nummer 2461.

 • 2.

  het aanbrengen en hebben van een tweetal uitwateringsbuizen met een diameter van 0.25 meter in de rechteroever van de waterloop WL00478

 • 3.

  Het aanbrengen en hebben van een asfalt rijbaan voorzien van molgoot van 4 strekken betonstraatstenen en opsluitbanden op de rechteroever van waterloop WL00478.

 • 4.

  Het plaatsen van 3 lichtmasten op tenminste 1 meter uit de insteek van de waterloop WL00478.

 • 5.

  Het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis t.b.v. overstort HWA-riool met taludbescherming op de linker oever van waterloop WL00478.

 • 6.

  Het aanbrengen en hebben van een pompput op de rechteroever van waterloop van waterloop WL00478. Afvoervak AV07426.

  De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

  Ter inzage

  De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1924384.

  Bezwaar

  Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

  Inlichtingen

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

   

  Almelo, 30 maart 2020