Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 3190Beschikkingen | afhandelingVerleende watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker (Zuid), Electrablauw 10 in Zoetermeer

(D2020-03-003805, 24 maart 2020) Het aanbrengen van een dam met duiker in de hoofdwatergang aan de zuidkant ter plaatse van de Electrablauw 10 in Zoetermeer .

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.