Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 3166BeleidsregelsHoogheemraadschap van Delfland – – bekendmaking – Beleidsnota exoten Delfland

 

Delfland heeft als taak te zorgen voor voldoende en schoon water, zuivering van afvalwater en veilige dijken. Onder schoon water verstaan we de chemische en ecologische waterkwaliteit, waar ook de inheemse biodiversiteit onderdeel van uitmaakt. Exoten kunnen het biologisch evenwicht verstoren en daarmee schade toebrengen aan de waterkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook keringen aantasten en de waterafvoer belemmeren.

Het aantal exotische plant- en diersoorten neemt toe, ook in het beheergebied van Delfland. Exotische planten en dieren zijn soorten die van nature niet thuishoren in ons land. Niet alle exoten zijn een probleem, maar sommige soorten in en om het water vormen een bedreiging voor ons werk.

De Beleidsnota Exoten die onze verenigde vergadering (ons algemeen bestuur) op 13 februari 2020 heeft vastgesteld, beschrijft hoe Delfland hiermee omgaat.

 

Inzien van de stukken

De Beleidsnota Exoten Delfland kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Kijk hiervoor link op deze pagina onder: 'Externe bijlagen". U kunt de Beleidsnota ook raadplegen op de website: www.hhdelfland.nl/inwoner/water-en-natuur/exoten.

 

Meer informatie

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking of over de Beleidsnota Exoten Delfland dan op kunt u op werkdagen van 8:00 tot 17:30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van Delfland via telefoonnummer (015)260 8108 of een mail sturen naar loket@hhdelfland.nl.