Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 3156Beschikkingen | afhandelingWijzigen watervergunning voor het aanpassen van een stuw, het plaatsen van een stuw en voor het wijzigen van het waterpeil tussen deze stuwen in een oppervlaktewaterlichaam gelegen, nabij Westervalge 2a te Warffum.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.