Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 3154Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het dempen van een bestaande watergang, het tweezijdig herprofileren van een watergang en voor het eenzijdig verbreden van een watergang, nabij Waldadrift 1 te Bedum.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.