Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 3147Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van het Hollewegje te Roosendaal.

Aanvraag ontvangen op 22 maart 2020 met registratienummer 0652276594 voor het dempen en verleggen van een b-water ter hoogte van het Hollewegje te Roosendaal ten behoeve van de aanleg van zonneakker Weihoek.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 26 maart 2020