Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 3136Beschikkingen | afhandeling



Wijziging watervergunning voor het leggen van een kabel doormiddel van een gestuurde boring, Mia van IJperenplein 81 in Rotterdam.

(D2020-03-003816, 23 maart 2020) De vergunning is verleend voor het leggen van een kabel over een duiker in een hoofdwatergang. De wijziging heeft betrekking op het leggen van een kabel door middel van een gestuurde boring door een waterscheiding ter plaatse van het Mia van IJperenplein 81 in Rotterdam.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.