Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 2814Beschikkingen | afhandelingDenekamp, houden diverse viswedstrijden Omleidingskanaal

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Het Vangertje- Het Dinkelland te Denekamp voor het houden van viswedstrijden en het rijden van een 20 tal auto’s over/op het onderhoudspad langs het Omleidingskanaal ter hoogte van de Nordhornsestraat op 25 juni 2020, de Schotbroekweg op 2 juli 2020, de Johanninksweg op 16 juli 2020, de Stroothuizerweg op 30 juli 2020 en de Brandlichterweg op 27 augustus 2020.

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2026090.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 17 maart 2020