Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 274Overige besluiten van algemene strekkingHoogheemraadschap van Delfland – – kennisgeving – Ter inzage legging NEN-normen 2018 en 2019

In aansluiting op eerdere besluitvorming Belastingverordeningen 2018 en 2019 heeft de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap Delfland in haar vergadering op 21 november 2019 besloten de NEN normen waarnaar verwezen wordt in deze verordeningen ter inzake te leggen op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl