Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 267Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de nieuwbouw van een bedrijfspand en het aanleggen van hemelwaterafvoeren bij een waterkering en een watergang op de locatie Ohmweg 13 in Woerden (code HDSR51988)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor de nieuwbouw van een bedrijfspand in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering en het aanleggen van hemelwaterafvoeren in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering en in de kernzone van een primaire watergang op de locatie Ohmweg 13 in Woerden. Dit besluit is verzonden op 9 januari 2020.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 20 februari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website https://www.hdsr.nl/vergunningen/bekendmaking-bezwaar/ .

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 13 januari 2020