Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 250Overige overheidsinformatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Openbare vergaderingen algemeen bestuur

Op dinsdag 4 februari 2020 om 19.30 uur komt de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer  in een openbare vergadering bijeen.

 

Op donderdag 6 februari 2020 om 19.30 uur komt de commissie  Systeem, Kwaliteit en Keten in een openbare vergadering bijeen.

 

Op woensdag  4 maart 2020 om 19.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

Agenda en stukken

 

De agenda en de daarbij behorende stukken zijn tijdig digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie

 

J.C.H. Haan, dijkgraaf Houten,

20 januari 2020