Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 207Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor een al aangelegde steiger op de locatie Hof van Voorvliet 5 in Linschoten (code HDSR51491)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor een al aangelegde steiger op de locatie Hof van Voorvliet 5 in Linschoten in de gemeente Montfoort. Dit besluit is verzonden op 8 januari 2020.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 19 februari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website https://www.hdsr.nl/vergunningen/bekendmaking-bezwaar/ .

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 10 januari 2020