Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 2022VerordeningenWijziging gedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel stemde op 19 februari 2020 in met het voorstel om de gedragscode integriteit algemeen bestuur voortaan ook van toepassing te laten zijn op de externe leden van de vaste commissies. Dit past in het streven van het waterschap om een transparante overheid te zijn.

 

Het algemeen bestuur besluit

 

artikel 1.1. eerste lid van de Gedragscode Integriteit Algemeen Bestuurders van Waterschap De Dommel als volgt aan te passen:

 

Artikel 1.1.

1. Deze gedragscode geldt voor de leden van het algemeen bestuur en de bestuursorganen, alsmede de externe leden van de vaste commissies.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2020.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Anne-Marie van Heertum-van de Meerakker, telefoonnummer (0411) 618404.