Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2020, 200Overige overheidsinformatieBekendmaking ter inzagelegging ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's maakt het volgende bekend. Waterschap Hunze en Aa's heeft van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis de ontwerpbegroting voor het jaar 2021 ontvangen.

 

De op de ontwerpbegroting betrekking hebbende stukken liggen vanaf de dag van deze bekendmaking tot en met de dag van vastelling van die begroting door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (gepland week 16) ter inzage.

 

Bedoelde stukken liggen ter inzage en treft u in de bijlage aan.

 

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met de heer R. Boets, 0598-693861.