Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 1676Overige overheidsinformatieAankondiging openbare vergadering Gecombineerde commissievergadering 5 maart 2020

De watergraaf heeft een openbare gecombineerde commissievergadering belegd op 5 maart 2020, van 14:00 – 17:00 uur. Deze wordt gehouden in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 in Boxtel.

Doel van de vergadering is beeldvormend de haalbaarheid en betaalbaarheid van onze taken en ambities te bespreken.

Het betreft een technische bespreking, specialistisch van aard. Er is voor toehoorders geen gelegenheid tot meepraten. Informatie over meepraten vindt u op de website van De Dommel via de zoekfunctie ‘Agenda’s en verslagen’ > ‘Vraagbaak’.

De agenda en eventuele bijlagen worden op donderdag 27 februari 2020 gepubliceerd. U kunt de stukken vinden op de website via de zoekfunctie ‘Agenda’s en verslagen’ > ‘Gecombineerde commissievergadering’.

Indien u een van de vergaderingen wilt bijwonen verzoeken wij u dit vooraf te melden bij bestuursondersteuning (bestuursondersteuning@dommel.nl) of via het klantcontactcentrum van het waterschap, 0411-618618.