HAS 2019_10784 Avebe Ter Apelkanaal

Ontwerpbeschikking watervergunning voor het lozen van afvalwater op het Mussel Aa kanaal en voor het onttrekken van oppervlaktewater aan het Musselkanaal.

 

Coöperatieve Avebe U.A., Prins Hendrikplein 20 te Veendam heeft bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een aanvraag op grond van de Waterwet ingediend. De aanvraag heeft betrekking op haar bedrijfslocatie Ter Apelkanaal aan de M. en O,.-weg te Ter Apelkanaal.

Het dagelijks bestuur is van plan de gevraagde vergunning te verlenen tot 1 januari 2024.

 

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 19 februari 2020 tot en met 31 maart 2020 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

 

De ontwerpbeschikking kunt u hiernaast ook digitaal inzien.

 

Zienswijze(n)

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

 

Inlichtingen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met Sietze Rozema (tel. 0598-693233).

 

Naar boven